Đ/c: Nguyễn Thị Kim Chi - trưởng phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

 Đ/c: NGuyễn Thị Kim Chi - Trưởng phòng GD&ĐT trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.