Một số hình ảnh của các Cô giáo cắt tỉa Cây của trường màm non Khe Mo

 

 Một số hình ảnh các cô Giáo cắt tỉa cây