Một số hình ảnh tại hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 - 2023 của Trường mầm non Khe Mo