Trường Mn Khe Mo tổ chức chuyên đề PTTM tại trường, đến dự có các Bác các Cô chuyên viên phòng giáo dục và Hiệu trường, phó HT, GV cốt cán cử các trường về dự.

Các Bác, các Cô chuyên viên phòng giáo dục chụp ảnh lưu niệm cùng Cô và trò trường MN Khe Mo.