Ngày 05/9/2022 trường Mầm non Khe Mo tổ chức Ngày hội đến trường của Bé năm học 2022-2023. Đến dự có các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy - UBND, các tổ chức Chính trị, Công an, Kiểm Lâm, Hợp tác xã điện, phòng khám Nha khoa Đức Khiêm, Bưu điện, Hội cha mẹ học sinh, Đơn vị Tiểu đoàn 2, Cụm chinh sát kỹ thuật 79 Quân khu I....

 Các đ/c Lãnh đạo địa phương, các vị Đại biểu và tập thể CBGV, NV trong ngày Hội đến trường của Bé năm học 2022-2023

 

 

 Bác Đinh Mạnh Tuấn Bí thư Đảng ủy - CTHĐND chia quà cho các cháu nhân ngày Hội đến trường

Một số hình ảnh trong ngày Hội đến trường của Bé năm học 2022-2023