Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2017 Trường mầm non Khe Mo tổ chức chuyên đề "Phát triển nhận thức" ở 3 độ tuổi Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A3; Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B3 và lớp nhà trẻ 24-36 tháng D1.

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2017 Trường mầm non Khe Mo tổ chức chuyên đề "Phát triển nhận thức" ở 3 độ tuổi Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A3; Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B3 và lớp nhà trẻ 24-36 tháng D1. 

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Tác giả: admin