Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2017 Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ tổ chức chuyên đề "Phát triển nhận thức" tại trường Mầm non Tân Long. Tham dự chuyên đề là các đồng chí cán bộ quản lý giáo viên cốt cán của 17 trường Mầm non trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ. Trường Mầm non Khe Mo tham gia đầy đủ đúng thành phần.

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2017 Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ tổ chức chuyên đề "Phát triển nhận thức" tại trường Mầm non Tân Long. Tham dự chuyên đề là các đồng chí cán bộ quản lý giáo viên cốt cán của 17 trường Mầm non trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ. Trường Mầm non Khe Mo tham gia đầy đủ đúng thành phần. 

Hình ảnh: Đ/c Đoàn Thị Huyền - Phó trưởng phòng giáo dục phát biểu tại chuyên đề

 

Hình ảnh: Đồng chí Lê Thị Thúy Duyên phát biểu tại chuyên đề

 

 

Hình ảnh: Đồng chí Vũ Thị Kim Cúc Hiệu trưởng trường MN Tân Long phát biểu

 

 

Hình ảnh: Hoạt động học lớp MG 4-5 tuổi Cô giáo Lan Anh

 

 

 

Tác giả: admin