Trong hai ngày 30-31 tháng 10 năm 2017 Trường mầm non Khe Mo đón đoàn kiểm tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ. Qua đợt kiểm tra rút kinh nghiệm, nhà trường phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế.

Trong hai ngày 30-31 tháng 10 năm 2017 Trường mầm non Khe Mo đón đoàn kiểm tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ. Qua đợt kiểm tra rút kinh nghiệm, nhà trường phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại hạn chế.

 

Hình ảnh: Dự giờ hoạt động dạo chơi ngoài trời

 

Hình ảnh: Kiểm tra bếp Trung tâm

Tác giả: admin