Các Cô giáo, phụ huynh và Đơn vị Bộ đội Cụm chinh sát kỹ thuật 79 giúp nhà trường lát khu sân phơi cho cho lớp mẫu giáo B2

 

Một số hình ảnh lao động của Các chú bộ đội và các Cô giáo, phụ huynh học sinh.