Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2017 Trung Tâm Y tế dự phòng Huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trạm y tế Xã Khe Mo phun thuốc muỗi phòng tránh dịch sốt xuất huyết tại Trường Mầm non Khe Mo.

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2017 Trung Tâm Y tế dự phòng Huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trạm y tế Xã Khe Mo phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Trường Mầm non Khe Mo.

Hình ảnh: Phun muỗi khu vườn cổ tích của bé

Hình ảnh: Phun thuốc muỗi dọc hành lang các phòng nhóm lớp

 

Hình ảnh: Phun thuốc muỗi các cống rãnh phía sau nhà trường

 

Tác giả: admin